Co program umí ?


 • umožňuje evidovat vlastní hmotu i službovou hmotu a to na jednom nebo i více revírech nebo úsecích
 • rozlišuje mezi běžnou těžbou a lapákovou těžbou
 • unikátní evidence lapáků (a to i na jednotlivé kusy) - naprostá kontrola nad zálohami a doúčtováním za těžbu lapáků vzhledem k zadavateli
  • umožňuje zařazení každého lapáku do sérií podle vlastních potřeb
  • umožňuje nadefinovat si vlastní série, případně i vlny
  • umožňuje zadat každému lapáku svoji technologii a přibližovací vzdálenost
  • umožňuje evidovat asanaci lapáků (jinak než dokončeným přiblížením – chemicky, odkorněním)
  • umožňuje hlídání počtu oddenků u lapáků (např. jeden oddenek u série I. a více oddenků u severské metody), aby nedošlo ke zkreslování údajů o hmotnatosti za porost, sérii a dřevinu
  • kdykoliv můžete vidět, v jaké fázi se lapáky nacházejí (zda-li je položen nebo už přiblížen)
 • evidenci přibližování hmoty s možností výpočtu odměny za přibližování
 • evidence odvozu s evidencí podle středisek, úseků, odběratelů a sortimentů, s vyčíslením konsignovaného a převzatého množství a další. Včetně sestav za zvolené období (až na jednotlivé dny).
 • evidence číselníků podle akcí (i napříč více revíry nebo úseky)
 • umí ocenit dříví podle nadefinovaného ceníku podle druhu těžby, kvality, dřeviny a hmotnatosti. Možnost nastavení použitého ceníku pro ocenění dříví pro každý číselník zvlášť (vhodné při změně indexace)
 • jedinečný způsob vymzdívání - omezuje lidskou chybovost nebo nekalé odměňování za práci
  • umožňuje vybrat si z 10 přednastavených podmínek pro přiznání odměny
  • umožňuje nadefinovat si vlastní podmínky pro přiznání odměny pomocí mzdových položek (více v části Jak mám ...)
 • program je maximálně postaven na uživatelských tabulkách, kterými si uživatel řídí chod programu (ideální pro omezení chybovosti při zadávání)
  • před nechtěnými změnami v tabulkách jsou tabulky chráněny dvoustupňovou ochranou hesly - první heslo je pro přístup k tabulkám, druhé heslo u vybraných tabulek povoluje jejich editaci
  • program kontroluje zadaná čísla kulatiny - nedovolí zadat duplicitní číslo a neumožní zadat číslo, které není v rozsahu povolených čísel (lze zadat i několik rozsahů, např. při pracech na více revírech nebo u více zadavatelů prací)
  • obsahuje více než 40 kontrolních pravidel vzájemných vazeb zadaných údajů – mimo povinných kontrol si lze některé kontroly vypnout nebo zapnout
  • u komplikovanějších tabulek jsou zabudovány nástroje pro jejich kontrolu nebo pro "Hromadnou editaci"
  • lze aktivně pracovat s objemovými tabulkami, kde nejste omezováni pevně přednastavenými hodnotami - ideální pro jiné způsoby počítání objemů (např. na pilách)
  • lze si nastavit vlastní systém zařazování dosažených hmotnatostí do skupin hmotnatostí, nastavovat počty základních řezů nebo víceřezů (pro případ, že se změní metodika nebo používáte jinou metodiku než LČR)
  • ... a další
 • rychlá orientace i ve velkém množství číselníků (nebo lapáků) pomocí filtrů nebo hledání podle hledaného výrazu
 • zadávání údajů podle metody měření dříví – metody M1 až M5 (objemová, teplická, ostatní, tyče, hráně)
 • program Vás na výstupu číselníku upozorní, že byly použity metody měření, které mohou zkreslovat závěrečné souhrny na číselnících (lze nastavit v tabulkách)
 • umožňuje filtrování výstupních sestav podle druhu správy a období (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční)
 • pomocí tabulky si řídíte seznam výstupních sestav, které pro svou práci potřebujete
 • ... další výstupy z programu (sestavy,databáze) budou na požádání doplňovány podle potřeb uživatelů se zakoupenou licencí

Vyzkoušejte si program a sami zhodnoťte, jestli jeho vlastnosti a poskytované výstupy vyhovují Vašim podmínkám a potřebám. Upozorňuji, že výstupní sestavy budou doplňovány právě podle potřeb a požadavků uživatelů.

Možná bude pro Vás prohlídka programu jenom ztráta času,
možná Vám přinese nemalé úspory.