Jak mám ... ?

1. Jak mám postupovat při vymzdívání těžařů (jakým způsobem nastavit tabulky mzdových položek a sazeb)?

Obecně: program hledá shodu mezi údaji zadanými v tabulce "Mzdové sazby" a zadanými údaji na číselnících. Přičemž jako kritérium lze použít buď údaje z každého záznamu v číselníku (např. Dřevina), ze záhlaví číselníku (např. Druh správy) nebo z výsledku přepočtu za celý číselník (např. dosažená skupina hmotnatosti). Pokud shodu nenajde, potom je doplněna sazba "0". U každé podmínky je možno zadat až 3 sazby, které zastupují např. odměnu za vlastní těžbu, náhradu a další. Tady je nutno pamatovat na to, že se jedná o sazbu, a že touto sazbou budou násobeny všechny vytěžené m3. Proto touto metodou nelze vyplatit jednorázovou odměnu (např. cestu na pracoviště). Jedno kritéium si můžete nadefinovat vlastní v tabulce "Mzdové položky". Toto kritérium pak zadáváte v číselníku u každého záznamu - sloupec "MZD" napravo od sloupce "Pracovník". Pokud toto kritérium nebudete využívat, potom u záznamů i v tabulce "Mzdové sazby" ponechte volbu "N - NEZADÁNO".

Pro snažší pochopení tohoto systému doporučuji vyzkoušet si vymzdívání nejprve s jedním kritériem a potom si přidávat další a sledovat, jak se změny projeví na výsledku vymzdívání.

1. V tabulce "Mzdové položky" si zadejte položky podle obrázku.postupy_01_01.gif
2. V tabulce "Mzdové sazby" si nejprve volbou "Vybrat sloupce" zrušte všechna kritéria (všechny křížky zrušit).postupy_01_02.gif
3. Zadejte si první řádek, kde do sl. MZD vyberete položku S a do sazeb si zadejte vlastní sazby (alespoň jednu).postupy_01_03.gif
4. Podle manuálu si vytvořte nový číselník a do metody M1 (objemové tabulky) si zadejte záznamy podle obrázku.postupy_01_04.gif
5. Dejte přepočítat číselník (volba "Přepočítat") a otevřete si sestavu Cis-510 Odměna za těžbu. Odměna bude přiřazena pouze u záznamu, který měl do MZD zadáno "S", u záznamu s MZD "R" nebude vymzdění provedeno, protože nebyla nalezena shoda v tabulce "Mzdové sazby".postupy_01_05.gif
6. Vraťte se do tabulky "Mzdové sazby", přidejte podle obrázku záznam s MZD=R a doplňte sazbu. Poté se vtaťte do číselníku, proveďte přepočet a podívejte se na sestavu.postupy_01_06.gif
7. Sazby již budou doplněny u obou záznamů ... .postupy_01_07.gif
8. Takto to můžete zkoušet dál - zadat si jako podmínku dřevinu, hmotnatost těžby, druh správy, ..., princip zůstává stejný.